Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco via48hrs 48hrs
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamesoute mesoute
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamesoute mesoute
4643 bc92 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapozakontrola pozakontrola
6533 5e67 420
Reposted fromkurorori kurorori viaFlowialiusz Flowialiusz
"Jak pojechałaś oduczyłam się rozmawiać z ludźmi o ważnych rzeczach"  No to i ja.
Reposted fromparampam parampam viaiammistake iammistake
9203 8304 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaEllaElla EllaElla
3661 4350 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viaEllaElla EllaElla
4393 95fe 420
Reposted frompiehus piehus viaEllaElla EllaElla
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEllaElla EllaElla
Ożenić się w wieku 20 lat to jak wyjść z imprezy o 21:30. No chyba, że wychodzi się z imprezy z najwspanialszą kobietą na świecie, to czemu by nie.
— Tumblr
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaEllaElla EllaElla
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaEllaElla EllaElla
6792 7eca 420
Reposted fromfungi fungi viaEllaElla EllaElla
Reposted fromshakeme shakeme viaEllaElla EllaElla
Nie potrafię wejść w relację partnerską. Albo jestem totalnie zależna, uległa i czekam aż się za mnie zadecyduje i pokieruje moim życiem albo się buntuję, chcę rządzić, czuję się pokrzywdzona, mam poczucie wyższości. Ze skrajności w skrajność.
— Anka Mrówczyńska-Psychiatryk
Reposted frompastelowe pastelowe viaEllaElla EllaElla
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaEllaElla EllaElla
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viablackenedsky blackenedsky
8159 0894 420
Reposted frompszpsz pszpsz vianieobecnosc nieobecnosc
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl